24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Lokata terminowa dla rolników

Rolnicy

Lokaty

pewny zysk
atrakcyjne okresy lokowania
minimum formalności

Lokata terminowa dla rolników

LOKATA TERMINOWA w złotych

 • pewny zysk
 • atrakcyjne okresy lokowania
 • minimum formalności

To oferta charakteryzująca się tradycją, bezpieczeństwem oraz pewną formą oszczędzania.

Przeznaczenie rachunku

Służy do gromadzenia środków pieniężnych.

Korzyści

 • pewny zysk – pieniądze na lokacie, dzięki wyższemu oprocentowaniu, przynoszą większy zysk niż gdyby leżały na koncie,
 • bezpieczeństwo – gwarantujemy zwrot zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami,
 • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych,
 • możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku,
 • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 1000 zł,
 • minimum formalności – wystarczy podpisanie umowy,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość negocjacji oprocentowania przy wyższych kwotach lokaty.

Waluta PLN

Okresy umowy

 • 1-6 dniowe,
 • 7-13 dniowe,
 • 14-20 dniowe,
 • 21-29 dniowe,
 • 1 miesięczne,
 • 2 miesięczne,
 • 3 miesięczne,
 • 6 miesięczne,
 • 9 miesięczne,
 • 12 miesięczne,
 • 24 miesięczne,
 • 36 miesięczne,
 • powyżej 36 miesięcy – indywidualnie negocjowane.

Możesz także przedłużyć pierwotny termin lokaty, bez utraty należnych odsetek. Wystarczy, że w siedzibie Banku złożysz pisemny wniosek.

Minimalna wpłata

1.000,00zł

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego lub w dniu jej zerwania środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki zostają przekazane na rachunek bankowy rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) zgodnie z dyspozycją Klienta.

Oprocentowanie

Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni.
Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.
Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym i przekazywane na rachunek bankowy rozliczeniowy klienta.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników”, z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem