24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Władze Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Władze Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Władze Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem


Zarząd Banku:

Rada Nadzorcza Banku:

Osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Banku  są w/w Członkowie Zarządu.

Bank Zrzeszający: Bank Polskiej  Spółdzielczości S.A. w Warszawie

Teren działania Banku:
województwo: opolskie
oraz powiaty:  kłobucki, gliwicki, tarnogórski, lubliniecki, wieruszowski i wieluński.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem