24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Informacja o CRS

Informacja o CRS

Informacja o CRS


CRS (ang. Common Reporting Standard) stanowi standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. Zadaniem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Podstawę prawną w Polsce stanowi ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648).

Obowiązki Banku

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Instytucje finansowe zobowiązane są do przekazywania lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, będących rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Obowiązki Klientów

Obowiązkiem Klienta jest przedkładanie właściwych dokumentów i oświadczeń na żądanie instytucji finansowych.

Składanie oświadczenia

Składanie oświadczenia odbywa się z wykorzystaniem załączonego druku (pobierz). Wypełniony formularz prosimy złożyć w placówce Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem lub przesłać na poniższy adres:

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
ul. Opolska 38
47-120 Zawadzkie

Przekazywane informacje

W przypadku ustalenia, iż rachunek klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, Bank przekaże do polskich organów skarbowych następujące informacje:

Dodatkowe informacje

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie udziela porad z zakresu doradztwa podatkowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na portalu OECD:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem