24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny


Schemat organizacyjny Banku dostępny jest tutaj.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym dostępna jest tutaj.

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów dostępny jest tutaj.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem dotycząca adekwatności kapitałowej dostępna jest tutaj.

Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dostępne jest tutaj.

Polityka zarządzania konfliktami interesów Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2015 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2016 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2017 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2018 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2019 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2020 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2021 roku dostępna jest tutaj.

Ocena stosowania ZŁK w 2022 roku dostępna jest tutaj.

Informacja dot. art. 111a i 22aa PB dostępna jest tutaj.

Informacja dot. art. 111b PB dostępna jest tutaj.


Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem