24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Kartosfera

Kartosfera

Kartosfera


Co to jest portal „Kartosfera”

Portal służy do zarządzania posiadanymi przez Państwa kartami wydanymi przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.

Jak korzystać z portalu „Kartosfera”

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

W celu zarejestrowania się na portalu należy:

 1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl.
 2. Podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
 3. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
 4. Ustawić nowe hasło do portalu.

Jakie czynności można wykonać za pośrednictwem portalu „Kartosfera”

Za pośrednictwem portalu mogą Państwo dokonywać następujących czynność:

 1. Aktywować posiadaną kartę VISA.
 2. Zastrzec posiadaną kartę VISA.
 3. Bezpłatnie zmieniać kod PIN posiadanej karty VISA.
 4. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty VISA).
 5. Wyłączyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadaczy karty VISA (o ile karta posiada funkcję zbliżeniową).
 6. Zmienić limity transakcyjne posiadanej karty VISA.
 7. Zmienić numer telefonu na który będą przesyłane hasła SMS służące do autoryzacji transakcji internetowych w systemie 3D Secure.

Podręcznik użytkownika portalu „Kartosfera” znajduje się tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań informacji udzielają pracownicy Banku oraz konsultanci Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00. 

Kliknij aby pobrać Regulamin

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem