24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Stawki WIBOR, NBP

BS na skróty

Stawki WIBOR, NBP

STAWKI WIBOR OBOWIĄZUJĄCE W BANKU
1-miesięczny5,84%
3-miesięczny5,86%
6-miesięczny5,82%
1-roczny5,78%
STOPY PROCENTOWE NBP
Lombardowa6.25%
Redyskonta weksli5.80%
Referencyjna5.75%
ODSETKI USTAWOWE
za opóźnieniekapitałowe
stawka % rocznie11,25 %9,25 %
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.c.art. 359 § 2 K.c.

WIBOR/WIBID są to wskaźniki referencyjne stopy procentowej, stosowane między innymi w umowach kredytowych i obligacjach w celu określania wysokości oprocentowania.

Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (pkt 2.4) Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć Depozyt na określone Terminy Fixingowe w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

Administratorem WIBOR jest GPW Benchmark.

Oprocentowanie kredytów i depozytów ustalane jest z wykorzystaniem następujących wskaźników i zasad ich użycia:

  • WIBOR 1M – ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBOR 6M – ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca i grudnia danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 6 miesięcy.
  • WIBOR 1Y – ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca listopada danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 12 miesięcy.

Historyczne wartości WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem