24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM


TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, grudzień 2022 rok

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

Oprocentowanie depozytów dla Osób Fizycznych, Podmiotów Gospodarczych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Fundacji, Organizacji i Stowarzyszeń w walucie PLN w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

ROZDZIAŁ II

Oprocentowanie depozytów dla Osób Fizycznych, Podmiotów Gospodarczych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Fundacji, Organizacji i Stowarzyszeń w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

ROZDZIAŁ III

Oprocentowanie kredytów dla Osób Fizycznych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

ROZDZIAŁ IV

Oprocentowanie kredytów dla Podmiotów Gospodarczych, Jednostek Samorządu Terytorialnego i Rolników w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

ROZDZIAŁ V

Oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, FUNDACJI, ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ W WALUCIE PLN W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

Lp.   Rodzaj produktuOprocentowanie
1.Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych podmiotów gospodarczych, organizacji, fundacji i stowarzyszeń0,01 %
2.   Środki na rachunkach wkładów oszczędnościowych A’vista0,01 %
3.Środki na rachunkach Szkolnych Kas Oszczędnościowych0,10 %
4.Środki na rachunkach ROR, ROR PLUS, ROR MEGA, ROR GOLD, ROR SENIOR
Środki na rachunkach PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej,
Środki na rachunkach ROR JUNIOR, ROR STUDENT,
Środki na rachunkach ROR MEGA PLATINUM,
Środki na rachunkach ROR VIP,
Środki na rachunku rodzinnym
Środki na rachunku „Wygodne konto dla klientów ZUS”
Środki na Podstawowym Rachunku Płatniczym
0,01 %

0,01 %0,01 %

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
5.    Środki na rachunkach wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych
     – 1 – 6 dniowych
     – 7 – 13 dniowych
     – 14 – 20 dniowych
   – 21 – 29 dniowych
– 1 miesięcznych
– 2 miesięcznych
– 3 miesięcznych
– 6 miesięcznych
– 9 miesięcznych
– 12 miesięcznych
– 24 miesięcznych
– 36 miesięcznych
– powyżej 36 miesięcznych


1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,20 %
1,30 %
1,90 %
2,00 %
2,00 %
2,40 %
2,40 %
2,40 %
2,40 %
6.Terminowa lokata oszczędnościowa „EKSTRA Premium” (terminowa lokata oszczędnościowa 6 miesięczna)Stopa referencyjna NBP minus 0,50 p.p.
7.Terminowa lokata oszczędnościowa „Pewniak” (terminowa lokata oszczędnościowa 12 miesięczna o stałym oprocentowaniu)5,00 %
8.Konto oszczędnościowe „SKARBONKA” dla salda rachunku:
– do kwoty 10.000,00 PLN włącznie
– powyżej 10.000,00 do 20.000,00 PLN włącznie
– powyżej 20.000,00 do 30.000,00 PLN włącznie
– powyżej 30.000,00 PLN

1,40 % (redyskonto weksli – marża 5,40 p.p.) 1,60 % (redyskonto weksli – marża 5,20 p.p.) 1,70 % (redyskonto weksli – marża 5,10 p.p.) 1,90 % (redyskonto weksli – marża 4,90 p.p.)

ROZDZIAŁ II

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓWDLA OSÓB FIZYCZNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W WALUTACH WYMIENIALNYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

Lp.   Rodzaj lokatyWALUTA
EURUSDGBPCHF
1.Rachunki walutowe dla podmiotów gospodarczych0,01%0,01%0,01%0,01%
2.Konto EUROLAND0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %
3.Lokata terminowa 1 miesięczna0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
4.Lokata terminowa 3 miesięczna0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
5.Lokata terminowa 6 miesięczna0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
6.Lokata terminowa 12 miesięczna0,03 %0,03 %0,03 %0,03 %
7.Lokata terminowa 24 miesięczna0,03 %0,03 %0,03 %0,03 %
8.Lokata terminowa 36 miesięczna0,03 %0,03 %0,03 %0,03 %

ROZDZIAŁ III

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt odnawialny w RORDo 1 rokuWIBOR 1Y + 6,80 pkt marży

KREDYT MIESZKANIOWY

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*


Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20%
Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 30%
Do 35 latDo 200.000,00 zł kwoty kredytu włączniePowyżej 200.000,00 zł kwoty kredytu
WIBOR 6M + 2,80 pkt. marży WIBOR 6M + 2,50 pkt. marżyWIBOR 6M + 2,60 pkt. marży WIBOR 6M + 2,30 pkt marży
Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny o okresowo stałym oprocentowaniu – dla umów kredytowych zawartych od dnia 01.01.2023 roku

1. Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20%
2. Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 30%
5 latDo 200.000,00 zł kwoty kredytu włączniePowyżej 200.000,00 zł kwoty kredytu
9,94 %

9,64 %
9,74 %

9,44 %
Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt mieszkaniowy remontowy
Bez wkładu własnego lub z udokumentowanym wkładem własnym do 20%
Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20%
Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 30%
Do 35 lat
WIBOR 6M + 3,80 pkt. marży

WIBOR 6M + 2,80 pkt. marży

WIBOR 6M + 2,50 pkt. marży

KREDYT „GOTÓWKOWY”

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt „GOTÓWKOWY”Do 5 lat
Do 10 lat (powyżej kwoty 50.000,00 PLN)
WIBOR 1Y + 6,90 pkt. marży
WIBOR 1Y + 5,90 pkt. marży

KREDYT „ZAUFANIE”

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredy „ZAUFANIE”Do 5 latWIBOR 1Y + 5,30 pkt. marży

KREDYT „SUPER PLON”

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt „SUPER PLON”Do 2 latWIBOR 1Y + 5,35 pkt. marży

KREDYT „NA ZAKUP POJAZDÓW”

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt „NA ZAKUP POJAZDÓW”
Do 7 lat
Dla nowych pojazdów: WIBOR 6M + 4,50 pkt marży Dla używanych pojazdów: WIBOR 6M + 5,00 pkt. marży

KREDYT NA URZĄDZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowegoDo 10 latWIBOR 1Y + 3,00 pkt. marży

KREDYT CZYSTE POWIETRZE

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt Czyste PowietrzeDo 10 latWIBOR 6M + 3,50 pkt. marży

KARTY KREDYTOWE

Rodzaj Karty
Oprocentowanie*
VISA Credit

VISA GOLD
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty kredytowej **
Plan ratalny „Praktyczna rata” ***
20,50 %

20,50 %

* maksymalna wysokość oprocentowania nie wyższa niż dwukrotność odsetek

ustawowych.

** obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w

Innym banku.

*** kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300,00 zł.

OPROCENTOWANIE ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO


2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W RESTRUKTURYZACJI


WIBOR 1Y + 4,00 – 5,30 p. p. marży

ROZDZIAŁ IV

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH,

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROLNIKÓW

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt w rachunku bieżącymDo 1 rokuWIBOR 1M + 4,30 – 6,50 pkt. marży

KREDYT OBROTOWY

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt obrotowyDo 3 lat
Do 5 lat
WIBOR 1M + 4,30 – 6,50 pkt. marży
WIBOR 1M + 4,50 pkt. marży

PŁATNICZE, REWOLWINGOWE ODNAWIALNE

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Płatnicze, Rewolwingowe odnawialneDo 2 latWIBOR 1M + 4,50 – 6,50 pkt. marży

KREDYT NAWOZOWY

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt nawozowyDo 1 rokuWIBOR 1M + 6,00 pkt. marży

KREDYT INWESTYCYJNY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarcząDo 5 lat
Do 10 lat
Powyżej 10 lat
WIBOR 1M + 4,00 – 6,00 pkt. marży
WIBOR 1M + 4,30-6,00 pkt. marży
WIBOR 1M + 4,50-6,00 pkt. marży

KREDYT INWESTYCYJNY DLA ROLNIKÓW

(nie dotyczy finansowania udziału własnego do kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR)

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt inwestycyjny dla Rolników
Do 20 lat
WIBOR 1M + 4,00 – 5,00 pkt. marży

KREDYT NA REALIZACJĘ INWESTYCYJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU (SYMBOL CSK)

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK)Min 5 lat Max 10 latWIBOR 1M + 4,00 – 4,50 pkt. marży

KREDYTY PREFERENCYJNE

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Dla umów kredytowych zawartych od dnia 21.09.2015 rokuDo 15 latWIBOR 3M + 1,80 – 2,50 pkt. marży

KREDYT INWESTYCYJNY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Rodzaj kredytuOkres spłatyOprocentowanie*
Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot MieszkaniowychDo 10 latWIBOR 1M + 2,50 – 5,00 pkt. marży

KARTY KREDYTOWE

Rodzaj Karty
Oprocentowanie*
VISA Business Credit
VISA Business Gold
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty kredytowej **20,50 %

20,50 %

* maksymalna wysokość oprocentowania nie wyższa niż dwukrotność odsetek

ustawowych

** obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym

banku.

OPROCENTOWANIE ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO


2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W RESTRUKTURYZACJI


WIBOR 1Y + 4,00 – 5,30 p. p. marży

ROZDZIAŁ V

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

Lp.   Rodzaj produktuOprocentowanie
1.Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Dla umów kredytowych zawartych od dnia 01.07.2011 roku:
Bez wkładu własnego lub z udokumentowanym wkładem własnym poniżej 20% wartości inwestycji.
Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20% wartości inwestycji.


Do 10 lat


WIBOR 6M + 5,00 pkt. marży

WIBOR 6M + 4,50 pkt. marży
Dla umów kredytowych zawartych do dnia 30.06.2011 roku: Bez wkładu własnego lub z udokumentowanym wkładem własnym poniżej 20% wartości inwestycji. Z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20% wartości inwestycji.Do 10 lat

Maksymalna wysokość oprocentowania nie wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych
2.Kredyt „AlleLepszy”Maksymalna wysokość oprocentowania nie wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych
3.Terminowa lokata oszczędnościowa 14 miesięczna1,00 %
4.Terminowa lokata oszczędnościowa 18 miesięczna1,00 %
5.Terminowa lokata oszczędnościowe „NEO Premium”WIBID 1M

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących, wkładach oszczędnościowych w walucie PLN, w walutach wymienialnych oraz kredytów liczone jest w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej.
 2. Oprocentowanie na rachunkach książeczek mieszkaniowych i przedpłat na samochody wynosi tak jak oprocentowanie dla lokaty terminowej 12 miesięcznej.
 3. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość ustalenia stóp procentowych dla lokat terminowych wyższych od przyjętych w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem” jednak z uwzględnieniem postanowień wewnętrznych regulacji Banku dotyczących zasad negocjowania oprocentowania lokat.
 4. Minimalna kwota lokaty dla danej waluty wynosi odpowiednio:
 1. 1.000,00 PLN,
 2. 5.000,00 PLN dla terminowej lokaty oszczędnościowej „EKSTRA Premium”,
 3. 10.000,00 PLN dla terminowej lokaty oszczędnościowej „Pewniak”,
 4. 500,00 EUR,
 5. 500,00 USD,
 6. 500,00 GBP,
 7. 500,00 CHF.
 1. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość ustalenia przez Zarząd Banku stóp procentowych kredytów niższych od przyjętych w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem”, jednak z uwzględnieniem wewnętrznych procedur Banku.
 2. Bank zastrzega sobie prawo podwyższenia marży kredytu o 2 punkty w przypadku niewywiązania się Klienta z zapisów umownych w zakresie procesu ustanawiania prawnych form zabezpieczeń, z wyłączeniem sytuacji ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki, o której mowa w pkt. 8, z zastrzeżeniem pkt. 9.
 3. Bank zastrzega sobie prawo podwyższenia marży kredytu o 5 punktów w przypadku braku terminowego udokumentowania prawidłowości wykorzystania środków kredytowych, z zastrzeżeniem pkt. 9.
 4. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie dla Klientów Instytucjonalnych, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej oraz rolników, Bank zastrzega sobie prawo podwyższenia marży kredytu o 1 punkt do czasu uprawomocnienia się zabezpieczenia hipotecznego, tj. 14 dni od daty wpisu hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt. 9.
 5. W przypadku podwyższenia marży kredytu, o której mowa:
 1. Oprocentowania kredytów preferencyjnych ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi – dotyczy umów kredytowych zawartych do dnia 20.09.2015 roku.
 2. Zasady oprocentowania kredytów inwestycyjnych rolniczych, na zakup pojazdów oraz kredytów mieszkaniowych udzielonych przed dniem 18.12.2008 roku pozostają bez zmian.
 3. Stawka WIBOR/WIBID – wskaźniki referencyjne stopy procentowej, stosowane między innymi w umowach kredytowych i obligacjach w celu określenia wysokości oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID (pkt. 2.4) Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakim podmioty spełniające kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć depozyty na określone terminy fixingowe w innych podmiotach, spełniających kryteria Uczestnika Fixingu. Administratorem WIBOR/WIBID jest GPW Benchmark.
 1. Stopa referencyjna NBP – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) to jedna z pięciu stóp procentowych normowanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Stopy procentowe (referencyjna, redyskontowa weksli, kredytu lombardowego, dyskontowa weksli i depozytowa) to cena, jaką płacą banki komercyjne bankowi centralnemu za udzielenie kredytu lub kupno papierów wartościowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Jest to wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie standardowych operacji otwartego rynku, takich jak zakup lub sprzedaż krótkoterminowych (z reguły 7-dniowych) bonów pieniężnych na rynku międzybankowym.
 2. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych (dotyczy umów kredytowych zawartych od dnia 21.09.2015 roku) stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianą w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
 3. Dla umów kredytów zawartych do dnia 28 maja 2020 roku obowiązuje oprocentowanie zgodnie z zawartą umową kredytową, jednak nie wyższe niż maksymalne odsetki ustawowe zgodnie z art. 359 § 2¹ K.c.
 1. „Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem” została wprowadzona Uchwałą Nr 292/123/2022 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2022 roku i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.
 2. Traci moc „Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem” wprowadzona Uchwałą Nr 174/83/2022 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 08 września 2022 roku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem