24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Gwarancja AGRO

Gwarancja AGRO

Kredyty

Powrót do wyboru tematu

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w

Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA AGRO przeznaczona jest dla rolników, przetwórców produktów rolnych, przetwórcy produktów nie rolnych. Gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne lub obrotowe nie odnawialne lub kredyty obrotowe odnawialne (rewolwing), z wyłączeniem kredytów preferencyjnych.

Podstawowe informacje o gwarancji AGRO:

 1. Maksymalna wartość gwarancji AGRO to 80% kwoty kredytu z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis.
 2. Gwarancja AGRO jest udzielana na okres nie dłuższy niż:
  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) dla kredytu inwestycyjnego;
  • 51 miesięcy dla kredytu obrotowego nieodnawialnego i 39 miesięcy dla kredytu obrotowego odnawialnego;
   i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.
 3. Brak prowizji za udzielenie gwarancji.
 4. Maksymalna kwota gwarancji dla kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000,00 Euro.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem