24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Produkty towarzyszące

Konta

Rachunek bieżący rolniczy

Produkty towarzyszące

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Kolejny rachunek Klienta, który:

 • umożliwia prowadzenie oddzielnego rachunku wymaganego przepisami prawa, np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • wydzielenie określonych rozliczeń wg aktualnych potrzeb biznesowych,
 • może być prowadzony w walucie (EUR, USD, GBP, CHF).

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego rozliczeniowego
 • kartę wzorów podpisów,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (regon) oraz numeru NIP,
 • dokumenty określające status prawny Klienta oraz ogólne zasady jego reprezentacji.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Powiadomienie SMS

SMS BANKING to łatwa, szybka i tania informacja na temat rachunku. Z usługi mogą korzystać Klienci indywidualni posiadający rachunki ROR oraz firmy i instytucje posiadające rachunki bieżące.

SMS BANKING umożliwia następujące operacje:

 • przekazywanie informacji o środkach dostępnych na początek dnia na rachunkach wskazanych przez Klienta, po wykonaniu transakcji na wskazanym rachunku,
 • automatyczne wysyłanie informacji o wielkości dostępnych środków po uwzględnieniu bieżących transakcji, jako odpowiedź na zadane pytanie,
 • udzielenie informacji o trzech ostatnich operacjach przeprowadzonych na wskazanym rachunku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem