24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek lokaty terminowej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w walucie wymienialnej

Rachunek lokaty terminowej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w walucie wymienialnej

Rachunek lokaty terminowej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w walucie wymienialnej


To produkt charakteryzujący się bezpieczeństwem i prawną formą oszczędzania, prowadzony w walutach wymienialnych takich jak: USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej), GBP (funt szterling), CHF (frank szwajcarski).

Przeznaczenie rachunku

Służy do gromadzenia środków pieniężnych.

Korzyści

Waluta

USD, EUR, GBP, CHF

Okresy umowy

Minimalna wpłata

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego lub w dniu jej zerwania środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki zostają przekazane na rachunek w walucie rachunku.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie, ponadto istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni. Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym i przekazywane na rachunek bankowy rozliczeniowy Klienta.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem