24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych

Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych

Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych


To produkt służący do gromadzenia walut wymienialnych przekazywanych z zagranicy bądź pochodzących z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwy jest transfer za granicę walut wymienialnych.

Przeznaczenie rachunku

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

Bank otwiera rachunki rozliczeniowe dla podmiotów gospodarczych o ile posiadają one status rezydenta.

Korzyści:

Waluta

USD, EUR, GBP, CHF

Wpłata minimalna

Nie występuje.

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Dyspozycje do rachunku

Wyciągi bankowe

Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach rozliczeniowych mogą być:

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem