24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych

Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych

Rachunek bankowy w walucie wymienialnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych


To produkt służący do gromadzenia walut wymienialnych przekazywanych z zagranicy bądź pochodzących z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwy jest transfer za granicę walut wymienialnych.

Przeznaczenie rachunku

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

Bank otwiera rachunki rozliczeniowe dla podmiotów gospodarczych o ile posiadają one status rezydenta.

Korzyści

Waluta

USD, EUR, GBP, CHF

Wpłata minimalna

Nie występuje.

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Dyspozycje do rachunku

Wyciągi bankowe

Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych.

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach rozliczeniowych mogą być:

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem