24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
O nas | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

O nas | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

O nas | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem


Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem prowadzi działalność poprzez Centralę Banku, pięć Oddziałów: w Kolonowskiem, Zębowicach, Oleśnie, Gorzowie Śl. i Radłowie oraz Punkt Kasowy w Oleśnie. Jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Strategia działania Banku Spółdzielczego ukierunkowana jest na obsługę samorządu lokalnego (5 budżetów gminnych), małej i średniej przedsiębiorczości, rolnictwa i jego otoczenia oraz klientów indywidualnych.

W walce o Klienta Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem wykorzystuje znajomość środowiska i jego mieszkańców, stara się oferować produkty i usługi dobrej jakości. W ostatnim czasie oferta wznowiona została o działalność dewizową, usługę SMS BANKING, HOME BANKING, usługę internetową 24.BS-Zawadzkie oraz kartę Visa Classic Debetowa działającą w oparciu o aktualne saldo na rachunku.

Systematycznie zwiększa skalę działalności, nie zapominając o najważniejszym – bezpieczeństwie działania. Największą pozycję w strukturze zadłużenia stanowią kredyty dla osób fizycznych (ok. 33,26 %), kredyty dla rolnictwa (ok. 29,63 %), kredyty na działalność gospodarczą (ok. 33,70 %). W strukturze depozytów wkłady terminowe stanowią 43,26 % natomiast bieżące 56,74 %. Fundusze własne Banku przekraczają 1 mln EURO. Bank osiąga dobre wyniki finansowe, a wskaźniki efektywnościowe plasują go w czołówce banków Regionu. Bank zatrudnia młodą, dobrze przygotowaną kadrę.

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem aktywnie uczestniczy w procesach konsolidacyjnych spółdzielczości bankowej. W roku 1997 przyłączył Bank Spółdzielczy w Zębowicach, a w 2000 Bani Spółdzielcze w Oleśnie, Gorzowie Śl. i Radłowie.

W 2001 roku dla poprawienia warunków obsługi Klientów oraz pracy załogi rozbudowano główną siedzibę Banku. Zmodernizowano także siedziby Oddziałów w Oleśnie, Gorzowie Śl. i Kolonowskiem.

W dniu 01 lipca 2006 r. oddano do użytku nową siedzibę Oddziału w Kolonowskiem.

W dniu 24 listopada 2007 r. oddano do użytku nową siedzibę Oddziału w Zębowicach.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem