24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Lokata terminowa w złotych dla podmiotów finansowych, niefinansowych i budżetu

Lokata terminowa w złotych dla podmiotów finansowych, niefinansowych i budżetu

Lokata terminowa w złotych dla podmiotów finansowych, niefinansowych i budżetu


To oferta charakteryzująca się tradycją, bezpieczeństwem oraz pewną formą oszczędzania. Produkt ten przeznaczony jest dla podmiotów posiadających rachunek rozliczeniowy (w tym bieżący lub pomocniczy) w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

Przeznaczenie rachunku

Służy do gromadzenia środków pieniężnych.

Korzyści

Waluta PLN

Okresy umowy

Dopuszcza się możliwość wydłużenia pierwotnego terminu lokaty, bez utraty należnych odsetek, na pisemny wniosek posiadacza lokaty.

Minimalna wpłata

1.000,00zł

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego lub w dniu jej zerwania środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki zostają przekazane na rachunek bankowy rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) zgodnie z dyspozycją Klienta.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie, ponadto istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.
Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni.

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym i przekazywane na rachunek bankowy rozliczeniowy klienta.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników”, z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem