24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Kredyt w ROR

Kredyt w ROR

Kredyt w ROR


Wygodny, odnawialny kredyt w ROR, bez konieczności miesięcznej spłaty kapitału, podstawa to posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

 

Dla kogo

Jest to kredyt odnawialny przeznaczony dla Posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb, bez konieczności miesięcznej spłaty kapitału. Wpływy na rachunek Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu i pobierane z rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca, bez dyspozycji Posiadacza rachunku.

Korzyści

Warunkiem uzyskania kredytu w ROR jest posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego od min. 3 miesięcy oraz posiadanie stałych miesięcznych wpływy na ROR.

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu są stałe miesięczne wpływy na ROR oraz weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, zaś w przypadku zaciągnięcia kredytu powyżej 3 krotności swoich dochodu potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie.

Warunki

Zainteresowani powinni w siedzibie Banku lub jego Oddziałach złożyć:

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem