24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny


Przeznaczony w szczególności na zakup i modernizacje maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności rolniczej, finansowanie inwestycji budowlanych służących prowadzeniu działalności rolniczej, zakup inwentarza żywego, zakup nieruchomości rolnych.

Korzyści

To produkt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Warunki

Zainteresowani powinni w siedzibie Banku lub jego Oddziałach złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem