24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Komunikat BFG

Komunikat BFG

Komunikat BFG


Zapraszamy do zapoznania się z treścią

Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem w sprawie BFG.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Wysokość gwarancji – równowartość 100 000 euro

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

Ochronie nie podlegają depozyty:

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

Waluta wypłaty środków gwarantowanych

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem