24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia

Powrót do wyboru tematu

Bank prowadzi pośrednictwo w zakresie sprzedaży polis ubezpieczeniowych Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Ubezpieczamy:

 • życie i zdrowie
 • podróż

Pełny zakres oferty ubezpieczeń na życie dla Klientów indywidualnych znajdziesz na  << TEJ STRONIE >>

Ubezpieczenie „Życie Komfort”

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie zapewnia Klientom indywidualnym i ich bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć Klienta oraz 6 klauzul dodatkowych, w tym niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem kredytobiorcy i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania, zobowiązań wobec Banku powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 • w przypadku śmierci kredytobiorcy jego bliscy mają zapewnione środki na spłatę kredytu
 • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania  kredytobiorca zyskuje spokój, że nie będzie miał trudności ze spłaceniem kredytu

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców.
Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie jest realnym zabezpieczeniem nie tylko kredytobiorcy, ale także jego najbliższych
 • w razie trudnych sytuacji losowych takich jak: poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub śmierć kredytobiorcy, ubezpieczenie pokryje spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego

Trzy warianty ochrony do wyboru – w zależności od indywidualnych potrzeb:
wariant I: zgon ubezpieczonego
wariant II: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
wariant III: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, poważne zachorowanie ubezpieczonego

Indywidualne ubezpieczenie na Życie MdK

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

Indywidualne ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu zabezpieczenia zobowiązań finansowych tj. kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne.

Atuty ubezpieczenia :

 • realne zabezpieczenie finansowe najbliższych w postaci uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec Banku powstałych wskutek śmierci kredytobiorcy
 • szybki proces zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • prosta i transparentna konstrukcja produktu
 • pewność, że wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem zawarte są w składce
 • produkt korzystny / atrakcyjny cenowo dla kredytobiorcy
 • gwarancja ochrony na całym świecie przez 24 godziny na dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym
 • możliwość wyboru stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu
 • produkt z ograniczonymi wyłączeniami

Ubezpieczenie na życie – OCHRONA na PLUS

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia.

Atuty ubezpieczenia:

 1. Zabezpieczenie zobowiązań finansowych kredytobiorców
 2. Wsparcie finansowe kredytobiorców lub ich bliskich w przypadku rozszerzenia ochrony o inne zdarzenia dodatkowe
 3. Zdarzenia dodatkowe, o które można rozszerzyć ochronę:
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub po chorobie
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego (aż 27 jednostek chorobowych, w tym nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, sepsa)
 • leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (6 rodzajów zabiegów medycznych)
 • trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby”

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem