24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Opis produktu

Kredyty

Kredyt płatniczy

Opis produktu

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest między innymi  na pokrycie doraźnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót lub usług dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący.
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 100% średniej arytmetycznej wpływów na rachunek bieżący z ostatniego miesiąca,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • okres trwania umowy do 30 dni,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem