24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Gwarancja KFG

Gwarancja KFG

Kredyty

Powrót do wyboru tematu

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA KFG przeznaczona jest dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), służy do zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego – nieodnawialnego w rachunku kredytowym, kredytu obrotowego – rewolwingowego w rachunku kredytowym lub kredytu inwestycyjnego.

Podstawowe informacje o gwarancji KFG:

  • Maksymalna wysokość gwarancji KFG to do 80% kwoty kapitału kredytu dla umów kredytowych zawartych do 30 czerwca 2023 r., a dla pozostałych do 60% kwoty kapitału kredytu
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln Euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys Euro do gwarancji powyżej 5 lat ( jeśli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z wyjątkiem sektora transportu drogowego towarów,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 75 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.),
  • opłata roczna na rzecz BGK 0,5% od kwoty gwarancji (brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.).

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem