24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Ustawowe Wakacje Kredytowe

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Ustawowe Wakacje Kredytowe


Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 29 lipca 2022r. Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. Tarcza Antyinflacyjna) wprowadzono rozwiązanie pomocowe dla Kredytobiorców przewidujące możliwość zawieszenia spłaty kredytu zwane wakacjami kredytowymi.

W związku z powyższym przedstawiamy najważniejsze informacje z tym związane, a w szczególności:

 1. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i udzielane są na wniosek Kredytobiorcy.
 2. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania, a wszystkie terminy
  przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
  Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga przy tym zawarcia aneksu do umowy kredytowej, wynika bowiem z Ustawy.
 3. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w okresach:
  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze  jednego miesiąca w każdym kwartale.
 4. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.
 5. Z wnioskiem o udzielenie wakacji  kredytowych występują wszystkie osoby,  które są stroną umowy kredytowej.
 6. Wniosek o zawieszenie spłaty dotyczy wyłącznie rat kredytu dla których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił (nie są zadłużeniem przeterminowanym).
 7. Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych może zostać złożony bezpośrednio w placówce Banku  lub drogą pocztową na adres placówki Banku lub elektronicznie na adres: kredyty@bs-zawadzkie.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (zakładka Kontakt, przycisk Nowa wiadomość). W przypadku składania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej w sytuacji kiedy więcej niż jedna osoba jest Kredytobiorcą, wniosek taki podlega złożeniu osobno przez każdego z Kredytobiorców, celem prawidłowej weryfikacji tożsamości osób składających.
 8. Wzór wniosku do pobrania:  tutaj.
 9. Wniosek można składać począwszy od dnia 29 lipca 2022 r.
 10. W terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, Bank potwierdza jego realizację na trwałym nośniku.
 11. Wniosek o zawieszenie raty składany w dniu jej płatności musi być złożony do godz. 16:00.
 12. Skorzystanie z wakacji kredytowych będzie raportowane do Biura Informacji Kredytowej SA
  Warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych znajdują się w art.73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem