24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Opis produktu

Kredyty

Kredyt preferencyjny

Opis produktu

Warunki:

Kredyty preferencyjne przeznaczone są dla instytucji oraz  osób fizycznych zajmujących się działalnością rolniczą, przetwórstwem produktów rolnych lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania regulują zewnętrzne przepisy ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1) zwiększenie oferty towarowej oraz lepsze dostosowanie do wymagań rynku

2) poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt

3) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania

4) utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

5) poprawa jakości i promocja produktów rolnych

6) poprawa struktury agrarnej

7) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy

8) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych

9) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych

10) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez włączenie ich w proces prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Najpopularniejsze inwestycje pozwalające ociągnąć w/w cele to:

1) zakup użytków rolnych

2) zakup lub budowa, przebudowa, modernizacja budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania lub magazynowania produktów rolnych

3) zakup lub instalację maszyn i urządzeń oraz wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej

Korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • niska prowizja
  • możliwość kredytowania nawet 20 lat
  • spłaty kapitału  w ratach rocznych, półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem