24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne


Z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego, działalności produkcyjnej, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Oferta kredytów preferencyjnych uzależniona jest od przyznanych Bankowi limitów dopłat i akcji kredytowej przez ARiMR.

Preferencyjny charakter tych kredytów polega na dużo niższym od rynkowego oprocentowaniu oraz długim okresem spłaty. Kredyty te oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskonta weksli NBP.

Powyższe kredytu udzielane mogą być na działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego, działalności produkcyjnej, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Dopłaty do oprocentowania stosowane są do następujących linii:

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania kredytów preferencyjnych z dopłatami ARIMR do oprocentowania można uzyskać zarówno w siedzibie Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem jak i jego Oddziałach.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem