24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Lokata terminowa w złotych

Klienci indywidualni

Oszczędności

pewny zysk
atrakcyjne okresy lokowania
minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 1000 zł

Lokata terminowa w złotych

 • pewny zysk
 • atrakcyjne okresy lokowania
 • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 1000 zł

Dla kogo?

Lokata terminowa w złotych jest przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych – niezależnie od ich wieku (lokatę można założyć także dziecku).

Korzyści

 • pewny zysk – pieniądze na lokacie, dzięki wyższemu oprocentowaniu, przynoszą większy zysk niż gdyby znajdowały się na koncie,
 • bezpieczeństwo – gwarantujemy zwrot zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami,
 • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych,
 • możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenia wierzytelności Banku,
 • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 1000 zł,
 • minimum formalności – wystarczy podpisanie umowy,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość negocjacji oprocentowania przy wyższych kwotach lokaty.

Waluta PLN

Okresy umowy:

 • 1-6 dniowe,
 • 7-13 dniowe,
 • 14-20 dniowe,
 • 21-29 dniowe,
 • 1 miesięczne,
 • 2 miesięczne,
 • 3 miesięczne,
 • 6 miesięczne,
 • 9 miesięczne,
 • 12 miesięczne,
 • 24 miesięczne,
 • 36 miesięczne,
 • powyżej 36 miesięcy.

Minimalna wpłata 1000,00zł

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki mogą być wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowego przelewu na rachunek wskazany przez klienta.

Nie podjęcie wkładu w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego oznacza przedłużenie umowy o kolejny taki sam okres.

Pełnomocnictwo do dysponowania lokatą

Każdy posiadacz lokaty w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby – pełnomocników do dysponowania lokatą.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel lokaty może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

Dyspozycje na wypadek śmierci

Posiadacz lokaty może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka lub innych członków rodziny. Dyspozycja taka może w każdej chwili zostać zmieniona lub odwołana przez właściciela lokaty.

Oprocentowanie

Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni.

Możesz też negocjować oprocentowanie.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i zgodnie z dyspozycją Klienta są kapitalizowane lub stawiane do dyspozycji na wskazany rachunek bankowy. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”, z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem