24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Opis Produktu

Kredyty

Czyste powietrze

Opis Produktu

Cel

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • mentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa
 • bramy garażowe

Dla Kogo?

Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wysokość dotacji

W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 135 tys. zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub dostępne są w placówce Banku.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem