24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Opis produktu

Konta

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Opis produktu

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Bank nie dopuszcza możliwości przekształcenia dotychczasowego rachunku ROR na Podstawowy Rachunek Płatniczy.

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu transakcji bezgotówkowych (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, zlecenia jednorazowe, przekazy w obrocie dewizowym)
  • 0 zł za wypłaty kartą debetową w bankomatach własnych i obcych na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem